Vår prosess

1

Legg inn organisasjonsstrukturen

2

Opplæring av administrator

3

Opplæring innholdsproduksjon

4

Definer brukerreisen og tilpass

5

Involvere organisasjonen

6

Forprosjekt - piloter deres tilpassede løsning og prøv den ut før årlig avtale inngås.

7

En løsning - et fagmiljø - våre eksperter hjelper dere med å lykkes med e-læring

Gevinster ved bruk av læringsplattform

Som bedrift kan du hente ut flere gevinster ved å ta i bruk en egen læringsplattform eller læringsportal. Gevinstområdene vi ofte snakker om er økonomi, kvalitet og tid.

Hvilken gevinst som er den viktigste, kan variere, men ofte vil summen av gevinstene være den største gevinsten. Det har vist seg at bedrifter som utvikler og tar i bruk og egne opplæringsprogrammer og nettkurs på egen læringsplattform, blir flinkere og flinkere til å lage god opplæring. Det er jo også ofte slik at man treffer godt med egenproduserte opplæringsressurser, da man internt ofte vet hva behovet er, og hvor skoen trykker. Når kvaliteten øker, blir også læringseffektene høyere – noe som igjen vil effektivisere tjenesteproduksjonen.

Størst læringseffekt antas ved bruk av blandet læring. Det betyr at du kombinerer digital læring (nettkurs) med fysiske kurs eller personalmøter. Da kan man bruke kunnskapen man har tilegnet seg digitalt inn i nyttige refleksjonsrunder sammen med gode kollegaer. På den måten utvikler man felles kompetansegrunnlag som aller føler eierskap til, og som man omgjør til rutiner og prosedyrer til det beste for bedriften.

Fleksibiliteten en digital læringsplattform gir, gjør også noe med tidsbruken. Du kan ta læringen når det passer for deg, og du trenger ikke å gjennomføre de kursene hvor du allerede har den kompetansen du trenger. Sitter du på et fysisk kurs har sikkert mange erfart at man kunne en god del fra før. Digital læring vil spare verdifull tid for bedriften som kan benyttes til viktigere ting. Noe av det viktigste i forhold til å spare tid, er at opplæringsressursen nærmest er et tastetrykk unna. Du blir ikke avhengig av å få tak i brukerstøtte, eller kontakte dyre konsulentfirmaer for hjelp.

Når det gjelder økonomiske gevinster, sparer man ganske mye på å redusere kjøp av foredragsholdere og andre eksterne ressurser. I tillegg kan man gjenbruke opplæringsressurser når nye ansatte skal ha opplæring

Det er også verdt å nevne at ved å bruke læringsplattform i egen bedrift, får man god oversikt over alle ansattes kompetanse. En slik kartlegging vil også kunne peke på hva man mangler av kompetanse og kunnskap i bedriften. Da blir det også enklere å iverksette ny utvikling av læringsressurser og nye læringsløp eller kompetanseplaner.

Flere Artikler

Ønsker du å vite mer om MERkompetanse?

Legg inn navn og telefonnummer eller e-postadressen din, så tar vi kontakt med deg.