Vår prosess

1

Legg inn organisasjonsstrukturen

2

Opplæring av administrator

3

Opplæring innholdsproduksjon

4

Definer brukerreisen og tilpass

5

Involvere organisasjonen

6

Forprosjekt - piloter deres tilpassede løsning og prøv den ut før årlig avtale inngås.

7

En løsning - et fagmiljø - våre eksperter hjelper dere med å lykkes med e-læring

Merkompetanse

Stor nyhet – kompetansestyring med ferdig innhold

Hvis du abonnerer på MERkompetanse, kan din organisasjon kombinere e-læring med enklere administrasjon, kompetanseplaner med kursinnhold, Single Sign-On og lederdashboard. Kort sagt – det du trenger, når du trenger det, til en rimelig pris.

Etter å ha bistått over 200 kommuner og bedrifter med opplæring og bruk av læringsplattformene KS Læring og aiLæring (arbeid- og inkluderingsbransjen), har vi fått mange tilbakemeldinger på andre behov disse organisasjonene har knyttet til kompetansearbeidet.

MERkompetanse gir mindre vedlikehold og enklere administrering, og den har også Single Sign-On og mulighet for automatisk vedlikeholdt organisasjonsstruktur. I vår læringsplattform får du også kvalitetssikret kursinnhold og vedlikeholdte kompetanseplaner.

Det følger også med et oversiktlig lederdashboard hvor du lett får oversikt og mulighet for kompetansestyring, automatisering og rapportmuligheter. Som leder kan du automatisk tildele kompetanseplaner, sertifiseringer og kurs.

Ved siden av dette finnes det også en invitasjonsmodul for interne og eksterne brukere (vikarer).

Har du behov for å lage egne kurs, er eget forfatterverktøy inkludert. Slike kursressurser kan selvfølgelig deles med andre dersom det er ønskelig.

Brukerbasen er fysisk adskilt for hver organisasjon.

Helse og omsorg
Helse og velferdstjenester i Norge møter krevende rekrutteringsutfordringer fremover. Tjenestene må innovere, omstille og effektivisere. Det øker kravene til arbeidsgivers evne og mulighet til å følge opp, vedlikeholde og videreutvikle ansattes kompetanse. Både helse og omsorgstjenester er lovpålagte tjenester der de faglige kravene er satt av myndighetene. Mange nasjonale kompetansemiljøer utformer og distribuerer relevante læringsressurser for å møte disse kravene.

Med dette som utgangspunkt har vi valgt å sette sammen og kvalitetssikre standardiserte kompetanseplaner for ansattgrupper i helse og velferdstjenestene. Dette letter arbeidet for mellomledere i å finne frem til aktuelle ressurser også i oppfølgings og rapporteringsarbeidet. Kompetansestyringsverktøyet kan også sette opp automatiske tildeling av kurs eller kompetanseplaner basert på stilling eller rolle. Dette er teknologistøttet læring på arbeidsplassen i praksis.

Læringsplattformen Merkompetanse inneholder ferdige kompetanseplaner for sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider, assistent, ferievikar og sertifisering av legemiddelhåndtering. Samt tverrfaglige lederprogram for lederutvikling, personalbehandling, saksbehandling og lovverk og IKT-sikkerhet. Dette er våre standardprogrammer med læringsinnhold fra nasjonalt anerkjente kursprodusenter.

Gevinst for den enkelte leder
Et abonnement på MERkompetanse gir flere gevinster for deg som leder. Du sparer tid og ressurser til å lete opp læringsinnhold og sette sammen faglige kompetanseplaner. Du får enkle og effektive verktøy for å tildele kompetanseplaner til dine ansatte. Og du får god oversikt og enkel dokumentasjon over dine ansattes gjennomføringer.

Gevinst for tjenesteeier
Siden vi standardiserer innholdet og kan vedlikeholde dette for mange kunder, vil du få tilgang til hele pakken til en svært kostnadseffektiv pris tilpasset din organisasjons størrelse. Du slipper også å lære opp eget teknisk personale for å vedlikeholde innhold. Løsningen bygger på åpne API for effektive integrasjoner mellom HR-systemer og kompetansestyringsverktøyene.

Gevinst for den enkelte medarbeider
Som ansatt får du tildelt relevante kompetansetiltak etter stilling, rolle og fase i ansettelsen. Dette sikrer at du som ansatt har tilgang til nødvendige opplæringstiltak og sertifiseringer som gir trygghet i utførelse av tjenesten.

Flere Artikler

Ønsker du å vite mer om MERkompetanse?

Legg inn navn og telefonnummer eller e-postadressen din, så tar vi kontakt med deg.