Vår prosess

1

Legg inn organisasjonsstrukturen

2

Opplæring av administrator

3

Opplæring innholdsproduksjon

4

Definer brukerreisen og tilpass

5

Involvere organisasjonen

6

Forprosjekt - piloter deres tilpassede løsning og prøv den ut før årlig avtale inngås.

7

En løsning - et fagmiljø - våre eksperter hjelper dere med å lykkes med e-læring

Om oss

MERkompetanse – Abonner bare på det du har behov for

  • Enklere administrasjon og mer kompetansestyring
  • Ferdige vedlikeholdte og kvlitetssikrede kompetanseplaner inkludert kursinnhold
  • Mer tilgang til fleksibel og skalerbar superbrukerkompetanse
  • Single Sign-On og lederdashboard
Har dere behov for bistand så samarbeider vi med ekspertmiljøet i Telemark Kompetanse

Telemark Kompetanse er et team med seniorrådgivere, hvor de fleste av oss har mer enn 10 års erfaring med operativt kompetanseutviklingsarbeid, både innen fagsektorer og overordnet. Vi har spisskompetanse på å forstå og løse ulike behov. Dette ekspertmiljøet har lang erfaring med systemimplementering, organisasjonsutviklingsprosesser, lederstøtte, samt spesifikk helsefaglig og skolefaglig bakgrunn. Telemark Kompetanse har egen nettpedagog, og over halvparten av rådgiverne har pedagogisk bakgrunn. Miljøet innehar også bestillerkompetanse for bedre å kunne tolke behov inn mot valg av løsning/muligheter for sine kunder.

Ekspertteamet som hjelper dere å lykkes

Teknisk leder CTO - ekspert på Moodle Workplace
Bjørn Torleif Lia
Nettpedagog, ekspert på å bygge god elæring. Prosjektledelse innholdsproduksjon. Instruktør innholdsproduksjon, nettpedagogikk og H5P
Kristine Hovden
Erling Rønnekleiv
Skolefaglig rådgiver, ekspert på digitale opplæringsprogram skole og barnehage. Instruktør Teams og MS 365
Robert Lien Pettersen
Ekspert på digitale læringsressurser, bygge elæring, Moodle ekspert. Instruktør innholdsproduksjon Moodle og H5P
Ståle Hegna
Arne Mathias Lia
Sykepleier, ekspert på digitale opplæringsprogram innen helse
Hanne Ødegård Lunde

Ønsker du å vite mer om MERkompetanse?

Legg inn navn og telefonnummer eller e-postadressen din, så tar vi kontakt med deg.