To nettkurs fra
skredkompetanse.no
i samarbeid med NVE/Varsom.no

Fjellski og langrennski

Målgruppe: For deg som liker å ferdes i fjellet om vinteren, men som ønsker å unngå skredutsatt terreng.

Omfang: 1-2 timer

Pris: kr 399


Praktisk informasjon


Kjøp her


Gi som en gave med VIPPS

Topptur og Randonee

Målgruppe: For deg som velger å ferdes i skredutsatt terreng og som trenger grunnkunnskap i vurderinger som er viktige å gjøre.

Omfang: 4-5 timer

Pris: kr 699


Praktisk informasjon


Kjøp her


Gi som en gave med VIPPS

Tilbakemeldinger

“Dette kurset treffer målgruppen hos oss veldig godt. Kurset er bygd opp på en god pedagogisk måte, med klare læringsmål og et variert innhold. Det er og en stor styrke med øvingsoppgaver etter hver leksjon. På den måten kan eleven selv få teste kunnskapen sin underveis og se hva de må lese mer på. Med passeringstesten til slutt kan jeg som lærer bruke den som dokumentasjon i min vurdering av eleven i faget. Anbefales!”
Roger OsLærer VGS
“Jeg ble veldig positivt overrasket over kurset. Hver del starter med tydelige kompetansemål, og alt formidles på en lettfattelig og klar måte. Viktige begreper repeteres i de ulike delene av kurset. Videosnuttene er tydelige i budskapet sitt, og det som formidles illustreres på en fin måte. Øvingsoppgavene gir deg repetisjon og fungerer godt som oppsummering.”
Marthe Lunde Skikjører og toppturentusiast
Våre digitale kurs er tatt i bruk av:
Nordfjord Folkehøgskule,
Folkehøyskolen 69 grader nord,
Norges Idrettshøyskole,
Molde Folkehøgskole,
Alta Folkehøgskole,
Nordvestlandet Folkehøgskole,
Tromsø Powder Guide, Norsk Folkehjelp og
DNT Fjellsport Troms.
post@skredkompetanse.noskredkompetanse.no
Previous
Next

Hva er skredkompetanse.no? 

Skredkompetanse.no er et initiativ for å tilgjengeliggjøre grunnleggende kunnskap om snøskred digitalt, hvor pensum er gjennomgått i samarbeid med NVE/ varsom.no, Norges ledende nasjonale aktør på fagområdet. 

Mål for skredkompetanse.no

Hovedmålet  er å være med på å redusere antall skredulykker. 
Dette ønsker skredkompetanse.no å være med å bidra til ved å:

Praktisk informasjon

Kursene er bygd opp av flere temaer og alle starter med en gjennomgang av teori. Her er det benyttet en kombinasjon av tekst, bilder og film. Hvert tema har så en rekke øvingsoppgaver kursdeltakeren kan gå gjennom for å teste sin kunnskap. Dette er ment for øving. På slutten av kurset er det en passeringstest en må bestå for å gå kursbevis.

Vi tror kombinasjonen teoretisk gjennomgang og praktisk øving i flere omganger er den beste måten å lære på. Av den grunn har du som kursdeltaker tilgang til kurset gjennom hele skisesongen og kan repetere de ulike leksjonen så mange ganger du vil. 

Bruk gjerne kursene som forberedelser til tur eller kurs og som repetisjon når du kommer hjem igjen; da er sjansen stor for at du lærer mer!

Praktisk informasjon

“Jeg trenger ikke noe skredkurs,
går stort sett bare i løypene, jeg!”

Ja, det er fort gjort å tenke slik, og holder du deg kun til løypene, vil det som regel gå helt fint. Men skulle det hende at du blir fristet til å raste i ei solvendt li, eller at du synes det er gøy å ta en kjapp tur opp i høyden fordi du fortsatt synes det er gøy å svinge deg nedover en liten fjellside. Da kan det være lurt å kunne lese terrenget slik at du tar trygge valg og unngår potensielle skredfarer. Og det er akkurat det dette kurset handler om.

Kurset er bygd opp av flere temaer og alle starter med en teorigjennomgang. Her er det benyttet en kombinasjon av tekst, bilder og film. Hvert tema har så en rekke øvingsoppgaver du som kursdeltaker kan gå gjennom for å teste din kunnskap. På slutten av kurset er det en test du må bestå for å få kursbevis.

Vi tror kombinasjonen teoretisk gjennomgang og praktisk øving i flere omganger er den beste måten å lære på. Av den grunn har du som kursdeltaker tilgang til kurset gjennom hele skisesongen og kan repetere de ulike leksjonen så mange ganger du vil. 

Bruk gjerne kursene som forberedelser til tur eller kurs – og som repetisjon når du kommer hjem igjen.

Da er sjansen stor for at du lærer mer!